Fler i arbete, ökad likvärdighet i skolan och bättre hemtjänst – (S) prioriteringar i reviderade budgeten


I samband med kommunstyrelsens sammanträde i veckan presenterade sitt förslag till revidering av Sollentuna kommuns budget för 2014. Revideringen handlade i stort om att budgetera de cirka 30 miljoner kr som kommunen beräknas få i ökade skatteintäkter under året. Förutom nödvändiga tillskott till främst barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden så valde den moderatledda majoriteten att lägga en tredjedel av pengarna ospecificerat på hög till kommunstyrelsens förfogande. Den reviderade budgeten behandlas slutligen på kommun fullmäktige den 5 februari.
Det finns en tydlig skillnad mellan oss Socialdemokrater och majoriteten. Vi prioriterar att få fler i arbete, öka likvärdigheten i skolan och på att förbättra hemtjänsten, majoriteten lägger pengarna på hög i stället.
Vi gör ett tillskott på fem miljoner kronor så att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan erbjuda fler arbetslösa anställning för att ge dem arbetslivserfarenhet. En arbetsuppgift kan vara att bidra till att göra Sollentuna renare och snyggare. Det krävs en kraftinsats för att beskära buskar och träd, rensa sly, alltså helt enkelt göra Sollentunas utemiljöer trevligare och tryggare..
Vår andra prioritering är att öka likvärdigheten i skolan. Vi avsätter tre miljoner kr för särskilda insatser för det. I dag vet vi att skillnaderna mellan grundskolorna i Sollentuna är för stor. Det behövs ett utvecklingsarbete för att komma tillrätta med det.
Det tredje förslaget vi lägger handlar om att öka ersättningarna till hemtjänst utförana. Det är en satsning på 2,2 miljoner kr som bidrar till att förbättra livskvaliteten för de äldre och arbetsmiljön för de anställda.