Fler och växande företag


Höll nyss ett anförande på förtroenderådet. Det handlade företagande och näringspolitik. För det är ju så att utan företag:
• Inga höjda lärarlöner
• Inga fler händer i vården
• Inte heller några pengar till heltid, jämställdhet och miljö.
• Dessutom inte hellre några investeringar i vägar och spår.

Därför är meningarna: Goda villkor för företagande och entreprenörskap är en hörnsten i bygget av en modern, kunskapsbaserade ekonomin. Målet om full sysselsättning kan bara nås genom fler och växande företag. Hämtat ur vårat dokument om ny ekonomisk politik.

Jag är medveten om den förträffliga budgetmotion vi la i våras i riksdagen. Men detta dokument som vi nu beslutar om, med högre ambitioner för Sverige är ju tänkt som en kompass för framtiden och till framtiden hör definitivt näringspolitiken. Men för att få maximalt utfall åt innebörden och ge dom två attsatser full kraft borde vi besluta om att dom ska bli bifallna..

För nu finns chansen att ta den yta som Alliansen i allmänhet och (M) i synnerhet lämnat fri gällande förutsättningarna till fler och växande företag.

Publicerad i Okategoriserade