Folkinitiativ inlämnat om folkomröstning om Edsbergs Sportfält

Fredag 1 mars lämnade Sollentunapartiet in namnunderskrift de samlat in för att via folkinitiativ anordna en folkomröstning om Edsbergs sportfält och de byggplaner som finns i området. Frågan som har ställts folkinitiativet är: ”Vill du att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg?”

Kommunen ska nu granska namninsamlingen och godkännas och därefter kommer kommunfullmäktige att ta upp ärendet om folkomröstning. Om antalet godkända namn är över 10% av de röstberättigade i kommunen så måste kommunfullmäktige pröva frågan. För att kommunfullmäktige ska kunna stoppa en folkomröstning krävs att en kvalificerad majoritet röstar emot, d v s 41 av 61 ledamöter. Frågan om folkomröstning kommer att avgöras av kommunfullmäktige den 24 april. Om kommunfullmäktige röstar för en folkomröstning ska också datum för folkomröstning och vilken fråga som ska ställas fastställas av fullmäktige.De politiska partierna ska nu ta ställning i frågan.

Publicerad i Okategoriserade