Förbjud polisen att kränka via fejkade biljettkontroller

Sedan en tid har polisen fått i uppdrag att verkställa fler och snabbare utvisningar. För att hitta ”papperslösa”, d v s människor som otillåtet vistas i Sverige, har polisen genomfört fejkade biljettkontroller för att kunna göra identitetskontroller i tunnelbanan. Det summariska sätt som polisen gjort detta på är både respektlöst och integritetskränkande . Polisen får inte på grundval av människors utseende kontrollera deras identitet då är det något som har gått allvarligt snett i respekten av de mänskliga rättigheterna.

Gränspolisen i Stockholm har nu tagit det kloka beslutet att sluta med att i tunnelbanan i Stockholm leta efter ”papperslösa”. Enligt Polisen är det all kritik och uppståndelse som gör de falska biljettkontrollerna meningslösa. Polisens egen statistik visar att felprocenten är så hög som 91%.

Polismyndigheten har en skyldighet enligt lag att prioritera sina insatser. Vi kan inte se annat än att fejka biljett¬kontroller i tunnelbanan i syfte att hitta papperslösa människor är djup diskriminerande och strider mot gällande regelverk.

För att förtydliga vad Polisen får göra och hur den inte får agera kräver vi att kränkningar via fejkade biljettkontroller förbjuds.

Publicerad i Okategoriserade