Förskönad bild av Sollentunas bostadsbyggande


Det kom ett brev till Sollentuna från bostadsministern.
Alla Stockholms läns kommuner har fått i
uppdrag av regeringen att redovisa sitt arbete
med bostadsförsörjning. Sollentunas kommuns
svar behandlades i kommunstyrelsen i veckan.
Sollentuna har som mål att 300 nya bostäder
varje år så att kommunen dels tar ansvar för den
egna befolkningens behov sin del av ansvaret för
den växande befolkningen i regionen.

I yttrandet ges en förskönad bild av bostadsbyggandet
under de senaste åren. Sanningen är att antalet
färdigställda bostäder endast vid fyra tillfällen mellan
1991 och 2009 överskred målet på 300 st per år. I
genomsnitt färdigställdes cirka 250 st. Det innebär att
Sollentuna kommun byggt runt 1000 bostäder färre än
vad som krävts för att vi skulle ta vår del av ansvaret för
regionens bostadsförsörjning. Det är positivt att
bostadsbyggnadstakten nu verkar öka, då det uppenbart
finns ett behov att bygga i kapp.

Det totala antalet bostäder som byggs är en viktig del i
bostadspolitiken och i kampen mot bostadsbristen, men
vad som byggs spelar också roll. Merparten av de
bostäder som byggts i Sollentuna de senaste 20 åren har
varit äganderätt eller bostadsrätt. Endast runt 10% av
bostäderna har varit hyresrätter. I praktiken har antalet
hyresrätter minskat då den moderatledda majoriteten sålt
ut cirka 1000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter.

Den främsta orsaken till att det överhuvudtaget byggts
hyresrätter i Sollentuna de senaste åren är att
Sollentunahems styrelse, i enlighet med en
Socialdemokratisk motion, köpte upp byggrätter från
privata byggbolag som p g a av finanskrisen 2008 inte
hade möjlighet att genomföra sina projekt. Det är
oroväckande att Sollentunahem inte har några klara
projekt att sätta i gång de kommande åren utan nu
färdigställer de redan beslutade byggprojekt.

Publicerad i Okategoriserade