Förslag om nya linjesträckningar ute på remiss

Nyligen presenterade det moderatstyrda landstingets trafikförvaltning ett förslag till förändrade linjesträckningar för busstrafiken. Vissa förslag skulle på ett påtagligt sätt försämra vardagen för många Sollentunabor, inte minst i Edsberg.

Edsberg är en kommundel som inte ligger vid någon spårbunden trafik och därmed är beroende av busstrafik för att få till en fungerande pendling. Under de kommande åren kommer Edsbergs befolkning att öka genom att fler bostäder byggs, såväl i nuvarande Edsberg och i det kommande Väsjöområdet. Behovet av en kapacitetsstark busstrafik kommer att därmed att öka. Förslaget leder åt fel håll. Försämrad busstrafik när Edsbergsborna blir fler.

I förslaget föreslås att linje 607 kortas av till att transportera sträckan Sollentuna station till Danderyds sjukhus. Det gör att alla som vill åka till eller från hållplatser söder om Sollentuna station tvingas byta buss.

Förslaget innebär också att en livsnerv för Edsberg försvinner. Nämligen direktbussen 526 som sedan årtionden underlättat för Edsbergbor att åka direkt till och från Stockholms innerstad i rusningstrafik. Den direktbussen föreslås försvinna. Genom detta kommer antalet resenärer på redan överfulla pendel- och tunnelbanetåg öka.

Det som nu presenterats är ett remissförslag. Vi reagera redan nu kraftfullt mot det orimliga förslaget. Förslaget om ”skip stop” i pendeltågstrafiken verkade också som ett orimligt förslag, men genom det moderata trafiklandstingsrådets ovilja att behandla det politiskt blev det verklighet. Så kan det gå med förslagen till förändrade bussträckningar också.

Vi Socialdemokrater säger nej till trafikförvaltningens förslag som tvingar fler Sollentunabor att byta buss eller byta till pendeltåg, minskar resealternativen, ökar trängseln på pendeltågen och inte minst ger det bussberoende Edsberg försämrad busstrafik.

Här finns lite mer information om processen och själva listan med förslag:

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter-kollektivtrafik/2018/03/Dags-att-planera-kollektivtrafikens-tidtabeller-for-2019/

Publicerad i Okategoriserade