Fortfarande stora utmaningar – Men det går inte att slå sig till ro!

Nyligen kom en jämförande sammanställning av de 129 kommuner som genomförde SCB:s medborgarundersökning under hösten 2014. När resultaten sammanvägts så visar det sig att Sollentuna har det allra bästa resultatet när det gäller nöjd-medborgar-index. Det är ett index som omfattar medborgarnas betyg på kommunens olika verksamheter. De verksamheter som Sollentunaborna är mest nöjda med är vatten och avlopp, räddningstjänst, gymnasieskola och förskola.

 

Resultatet bekräftar den bild av Sollentuna kommun som vi möter när vi samtalar med Sollentunabor. De flesta trivs i kommunen och de flesta är överlag nöjda med den service som Sollentuna kommun erbjuder. Vi kan också konstatera att flera av de verksamheter som särskilt pekas ut utförs av vårt kommunägda energibolag och av kommunalförbundet Attunda.

 

Men det finns trots detta några saker att lyfta fram. Undersökningen omfattar inte ens hälften av kommunerna i Sverige. Det är bra att Sollentuna placerar sig högt i undersökningen. Det innebär dock inte att vi kan slå oss till ro. Det finns fortfarande mycket att förbättra i kommunens verksamheter. Det handlar inte minst om att höja kvaliteten i centrala välfärdsområden som äldreomsorg (höjd hemtjänst ersättning och bättre kvalitetskontroller så att dom äldre får vad det dom har rätt till) och skola (där läxhjälp i skolan blir en självklarhet men där också klasstorlekarna minskas och vi anställer bl.a. fler specialpedagoger). Vi behöver också säkerställa att Socialtjänsten och våra biståndsbedömare klarar det hårda tryck som råder. Andra utmaningar för kommunen är att höja takten i bostadsbyggandet (idag har Sollentunahem en intressekö på 10 000 tals personer, företag som inte kan anställa för att det saknas bostäder och ungdomar som tvingas bo hemma eller i 2:a hands kontrakt tills man är i 30 års ålder. Tills sist behöver vi förbättra skötseln av parkmark och grönområden.

Sollentuna är bra men det saknas verkligen inte utmaningar för att alla ska få ta del av en bra och trygg tillvaro.

Publicerad i Okategoriserade