(FP) i ett nötskal – utspel utan verklighetsförankring!


Debatten går vidare om ungdomsavtalen.
Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd, använder sedvanlig taktik, anfall är bästa försvar. Ringar in problemet, kommer med en snabb ”kvickfix”, men som vanligt är lösningarna svepande och saknar förankring i verkligheten.
Till att börja med beskyller Gabrielsson oss Socialdemokrater för att inte kunna mitt partis politik eller vilja ändra densamma. Båda är lika fel. Vårt parti vill helt riktigt ta bort den ALLMÄNNA sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Istället ville vi rikta in den mot ungdomar som är långvarigt arbetslösa. De som redan har sin fot inne eller utan problem tar sig in behöver inte stimuleras mera. En ansvarsfull ekonomisk politik bygger på att de som behöver får.
För det andra är jag väl medveten om att arbetsgivaravgiftsfrågan inte beslutas kommunalt. Men lika omedveten verkar Gabrielsson vara att berätta att denna fråga om ungdomslöner inte avgörs i dom politiska sammanträdesrummen. För att komma fram i frågan krävs en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter annars blir det avtalsbrott.
För det tredje så har vi år efter år i kommunen i budget och i andra sammanhang lämnat en stor mängd förslag till åtgärder som kan leda till minskad ungdomsarbetslöshet. Förslag som ger ungdomar bättre förutsättningar genom utbildning, praktik och arbetslivserfarenhet enligt gällande löneavtal. Förslag som Lennart Gabrielsson och hans kamrater i den moderatledda majoriteten konsekvent röstat ner.
Till sist är Gabrielsson rent cynisk. Han erkänner att det är svårt att leva på 12 000 :- i månaden men tycker att det ändå är smällar ungdomarna får ta för att få ett jobb och slippa gå till socialkontoret, som han ansvarar för, och ansöka om försörjningsstöd. Men solidaritet och att bryta utanförskapet handlar inte om ställa dåliga förutsättningar mot ännu sämre. Det handlar om att skapa förutsättningar genom bla politiska realistiska och genomförbara förslag och åtgärder.

(S) kommentar på vad FP i Sollentuna föreslår

(FP)Ungdomslöner där lönen skall vara minst 75 % av lägstalönen. Skall förhandlas av kommunen och fackliga organisationer.
(S) Genomförs det under rådande avtal så är det avtalsbrott. Det kommer att krävas central förhandling De signaler vi fått är att Kommunal kraftigt ogillar förslaget. Det är mycket oklart i nuläget hur SKL (Sveriges kommuner och landsting) tycker i frågan och om de kommer att ställa sig på Gabrielssons sida.

(FP) Beslut är fattat i socialnämnden om att anställa arbetslösa föräldrar. Risk för barnen och föräldrarna om familjen hamnar i långvarigt bidragsberoende.
(S) Det här är inte ett förslag för att minska ungdomsarbetslösheten i första hand utan för att bekämpa långvariga tider av försörjningsstöd. Det är därmed mer en åtgärd för att minska ett annat samhällsproblem, nämligen den att minska den ökande barnfattigdomen.

(FP) Sommarjobb till alla Sollentunaungdomar.
(S) Ett förslag som vi drivit i många år. I början utan förståelse från den moderatledda majoriteten. Men under valåret 2010 anslöt de sig glädjande till vår linje.

(FP) Förslag om ny organisation för att generellt bli ännu bättre på att minska arbetslösheten från kommunens sida.
(S) Omorganiseringen handlar om kommunens arbetsmarknadsinsatser i stort inte bara om ungdomsarbetslösheten. Genom omorganisationen läggs större ansvar på privata bolag än tidigare.

(FP)Krav på motprestation för att få försörjningsstöd för friska arbetsförda personer.
(S) Motprestation är en fin tanke men knappast något som hjälper ungdomar som inte har några jobb att söka.

(FP) En skola som ger alla ungdomar samma chans till egen utbildning och sedan jobb.
(S) Viktigt naturligtvis, men utan någon speciellt stark inriktning mot de ungdomar som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

S föreslår:
I riksdagen:• Sänkt arbetsgivaravgift riktad mot småföretag
• Inga nedskärningar på gymnasieskolan. Nej till regeringens besparing på 675 mkr.
• 57 400 platser inom högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, traineejobb och utbildningsvikariat.
• Bättre kvalitet inom högre utbildning,
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter för lärare. Utveckling av skolledarrollen.
• För att underlätta generationsväxling inom offentlig sektor föreslår vi en satsning på utbildningsvikariat inom vård och omsorg.
• införa traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig och privat
verksamhet.

I kommunen:• Fler platser inom den gymnasiala vuxenutbildningen
• Fler anställda i kommunens verksamheter
• Kommunen medverkar aktivt till att stötta arbetslösa ungdomar med praktik och arbete
• Sollentuna Kommun genomför ett traineeprogram för t ex unga nyutexaminerade akademiker
• Kommunen medverkar vid matchning mellan arbetslösa och arbetsgivare
• Kommunen erbjuder en utvecklad studie- och yrkesvägledning
• Inrätta en jobbkommission där kommunen är en medlem tillsammans med t ex näringslivet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan
• Förbättra kommunens metoder och organisation för näringslivsstöd i syfte att uppnå fler företagsetableringar och fler arbetstillfällen
• Ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd genom att de övergår i egen försörjning.

Publicerad i Okategoriserade