Framtidens brandman

För en tid sedan var jag i Antwerpen och Birmingham för att få inspiration till hur framtidens räddningstjänst skulle kunna se ut. Det är inte så att uppdraget att släcka bränder, få upp folk ur vattnet eller ta hand om trafikolycker inte ska genomföras av Framtidens Brandmän men vi måste fundera på om vi kan förebygga på ett sätt som gör att människor inte skadas eller förolyckas men också att våra brandmäns arbetsmiljö blir acceptabel.

image

För ser det ut på detta sätt blir det tufft att vara både brandman och person i denna livsmiljö. Därför hade Attunda bjudit in fyra härliga kollegor från Birmingham för att berätta hur dom jobbat med detta dom senaste åren.

Imponerande hur dom gör hembesök till alla möjliga människor med alla möjliga problem. Samlar på oerhörda mängder skräp, livsfarlig miljö med vätskor, skadade elledningar, vatten ihop med el mm. Att höra dessa berättelser får en att börja fundera. Men jag är stolt när jag ser Attundas verksamhetsplan och utvecklingsuppdrag.

image

image

Utmaningen nu är att på alla sätt stödja detta som politiker, skapa resurser och förutsättningar för att vår brandchef tillsamans med våra profinsionella brandmän ska kunna utveckla den moderna räddningstjänsten för 2000-talet och därmed får se Framtidens brandman växa fram genom att fortsätta rädda liv men också förebygga olyckor , död o förödelse.