Från försörjningsstöd till jobb, ELLER?

Majoriteten ville på senaste kommunstyrelsen ge kommunledningskontoret ett antal utredningsuppdrag i syfte att öka andelen Sollentunabor i arbete. Det är i grunden bra människor som kan jobba ska också göra det. Att ha ett arbete ökar individens självständighet, stärker individens förmåga att bidra till det gemensamma och ger många känslan av tillhörighet.

Med detta sagt kan vi tyvärr konstatera att endast ett av fyra uppdrag tydligt är formulerat. För att leda till förbättringar på just arbetsmarknadsområdet. Det är första att-satsen: ”redovisa samt analysera uppnådda resultat av de arbetsmarknadsåtgärder som Sollentuna kommun genomför idag”. Detta är bra, kommunen bör ständigt granska sig själv för att bli bättre i sina uppdrag gentemot invånarna.

Där tar dock förslagen slut gällande insatser att få fler Sollentunabor i arbete. Resterande att-satser tar endast utgång i att minska kommunens utbetalningar av försörjningsstöd. Det behöver i sak inte vara fel, men knappast att leda till fler i arbete.

  • Man ska ”utreda hur vi utvecklar hembesöksverksamheten hos dem med försörjningsstöd”
  • Man vill ”se över nuvarande riktlinjer för bedömning av försörjningsstöd
  • Sist men inte minst vill man ”utreda formerna för att införa en aktivitetsgaranti för de med försörjningsstöd”

sommarjobb 1

Vill man på allvar få fler i arbete kan ju, fler sommarjobb, fler som lämnar gymnasiet med fullständiga betyg, mer satsningar på utbildning i vuxen ålder, ordna praktikplatser samt hjälpa till med matchning mellan företag och arbetssökanden.

Vi förstår majoritetens vilja att både få ut fler i arbete och minska utbetalningar av försörjningsstöd, men

man bör då vara ärliga med att uppdrag främst rör det senare och inte det tidigare.

En spade ska trots allt kallas en spade.