Fredagsmys eller Fattigdom


Att vi har ungdomsarbetslöshet i Sollentuna är väl tämligen klart. Men att sänka lönen för ungdomar som vill jobba inom vård, skola och omsorg känns inte bra. Det innebär att lockelsen blir ännu sämre till att jobba inom offentlig sektor när redan låga löner blir ännu lägre. Det ger också våra ungdomar en sämre start i livet och en känsla av att de får betala priset för en misslyckad näringspolitik.

Antalet fattiga har enligt Rädda Barnens barnfattigdomsrapport ökat med 1 procent eller ca 1300 personer i Sollentuna. Att leva på socialbidrag eller med så låga inkomster att man betraktas som fattig innebär dålig hälsa och utanförskap. För många barn innebär det inte bara att de missar möjligheten att få köpa den senaste mobiltelefonen eller göra en resa till Thailand. För dem handlar det om mer vardagsnära förluster. Att inte kunna eller vilja följa med på utflykten till Romme eller äventyrsbadet för att de saknar pengar och utrustning. Oftast är barnfattigdomen orsakad av att deras föräldrar saknar jobb vilket ger dålig hushållsekonomi, något som bevisats ge sämre kostvanor med mer socker och fettrik mat.

Samhället går mot en allt tydligare segregation. De som har mycket och de som har allt mindre. De som har ett jobb att gå till och fredagsmys att se fram emot och de som får vända på varje krona för att få ihop till det nödvändigaste. Det föder en grogrund för utanförskap. Det öppnar för krafter som ytterligare drar isär vårt samhälle, vårt Sollentuna.
Den 18 juni lägger varje parti sitt förslag på kommunbudget. Där presenterar vi våra idéer och tankar för ett bättre Sollentuna – med förhoppning om en bättre vardag för just dig och dina närmaste.

Publicerad i Okategoriserade