Garantera alla ungdomar ett sommarjobb redan i sommar – (S)ollentuna krav

Vid budgetfullmäktige den 12/6 lyfte jag bla frågan om sommarjobben. Det är väldigt tydligt att vi ser lite olika på denna fråga. Alliansen tycker att man gjort sitt när man betalar halva lönen. Men vi tror att det finns ett mycket större problemn nämligen avsaknad av kontakter vilket gör att många ungdomar inte kommer att få något jobb i sommar. Därmed missar dom möjligheten till erfarenheter, kontakter och en egen lön att lära sig hantera. Viktiga erfarenheter inför vuxenlivet. Detta bortser Alliansföreträdarna helt ifrån. Kan man inte ta sig i kragen själv så kan man gott vara utan. Vi ser det på ett annat  sätt och vill gå ett steg längre. Jobb åt alla som vill ha det. En garanti som utgår från den egna verksamheten där ungdomarna själv inte kan fixa det.

Under den senaste tiden har det funnits allvarliga tecken på ökad social oro bland unga i Sollentuna. Det har förekommit misshandel på fritidsgård, bilbräder, våld, hot och skadegörelse. Det är allvarliga tecken som vi måste ta på allvar. Det kräver så insatser på såväl lång som kort sikt. I vårt budgetförslag har vi en mängd förslag som kan motverka framtida social oro och jämna ut klyftorna i samhället. De har vi presenterat, debatterat och tyvärr röstade den moderatledda majoriten  ner våra förslag på budgetfullmäktige.

En av de viktigaste åtgärder som kommunen kan göra för att förebygga social oro i kommunen under sommaren är att erbjuda ungdomarna sommarjobb. Kommunens verksamheter bör därför snabb inventera arbetsuppgifter och erbjuda de ungdomar som vill ha ett sommarjobb, men inte hittat ett, i kommunens verksamheter redan i sommar. Vi står bakom grunden i kommunens sommarjobbsmodell att kommunen betalar halva kostnaden, men det som saknas är att kommunen erbjuder för få sommarjobb i kommunens egna verksamheter. Det måste förändras snabbt.

Publicerad i Okategoriserade