Glädje, frustration och extraval!

FL julbild 2014
Vi träffar det Socialdemokratiska oppositionsrådet Freddie Lundqvist på hans tjänsterum på plan 12 i Turebergshuset veckan före jul. En tid då almanackan har blivit lite mindre uppbokad och skrivbordet ska rensas och saker ska avslutas.
Hur skulle du vilja beskriva hösten i Sollentunapolitiken?
Två nyckelord kan vara glädje och frustration.
Jag känner stor glädje när jag tänker på att vi gick framåt i alla fyra valen under 2014. Vi ökade ett mandat i kommunfullmäktige. Det var första gången sedan 2002 vi gick framåt. Jag känner också glädje över att vi stadigt blir fler medlemmar i Socialdemokraterna här i kommunen och att vi hade så många medlemmar som var aktiva och jobbade under höstens valrörelse. Det bådar gott inför extravalet. Det som är frustrerande är att trots att vi ökar och trots att oppositionen blev större och majoriteten mindre så räckte det inte för att ändra mandatförhållandena i Sollentuna.

Hur ser du det parlamentariska läget i Sollentuna ?
Vi har en majoritet bestående av tre borgerliga partier som sammantaget tappade mandat i valet. De har blivit alltmer beroende av att hålla ihop. Många beslut kommer i praktiken fattas i den bunker som heter majoritetsrummet på plan 11 i kommunalhuset. Där kommer majoritetspartierna att förhandla och komma överens samt inte minst låsa in varandra.
Vi har tre oppositionspartier som blir intressant att följa också. Vi har ett Centerparti som ramlat ur majoritet och nu i praktiken bara sitter i kommunfullmäktige. Hur klarar de detta?
Vi har ett Sollentunaparti som haft interna konflikter och där deras långvariga gruppledare
lämnat partiet. Håller de ihop internt och vart tar de vägen politiskt.
Vi har dessutom ett mandatmässigt förstärkt Sverigedemokrater som hittills varit helt tysta i kommunfullmäktiges talarstol efter valet. De lämnade dock en protokollsanteckning kring ärendet om bibliotekskort för papperslösa som avslöjade en unken människosyn. När vi på sista KF innan jul beslutade om ökat flyktingmottagande så var de tysta och samtyckte till förslaget. Blir de mer aktiva i debatten under nästa år?
Vad blir viktigt för Socialdemokraterna under våren?
Den viktigaste punkten under våren är att introducera våra många nya förtroendevalda i sin nya viktiga roll. Vi har också flera gruppledare som är nya i rollen eller har bytt nämnd. Det gör att vi har en bra möjlighet till nystart när vi får in nya personer som vill göra en insats.
Vi kommer också ta ny fart i vårt arbete med att vara ute för att lyssna på och samtala med Sollentunaborna om hur de ser på Sollentuna och hur kommunen kan utvecklas.
Nu ser allt ut att gå mot ett extraval den 22 mars 2015. Hur ser du på detta?
Jag förstår fullt ut att Stefan Löfven valde att utlysa nyval. I detta parlamentariska läge vi nu har så fanns inget alternativ. Hela det politiska landskapet har förändrats. Varken de traditionella höger- eller vänsterblocket har eller kommer att ha majoritet i närtid. Det kräver samarbete mellan partier på olika sidor av den traditionella blockgränsen för att få till en regering. När Sverigedemokrater och alliansen nu körde det i botten blev det inte mycket kvar för samarbetsvilja.
Just nu efter en lång höst med mycket jobb och en valrörelse i färskt minne känns det naturligtvis tufft att ladda om till en ny valrörelse, men efter lite julledigt så har jag laddat om och är beredd att köra för fullt fram till den 22 mars kl. 20.00.

Tomtelycka i SC

Vilka är dina planer för julen?
I år känns det riktigt skönt att ha en julledighet framför sig. Då man får tid för lite annat än politik. Jag ska umgås med familjen. Äta julgodis med barn och barnbarn.
Om någon undrar så ska det bli tid för att slå en och annan serve, smash och stoppboll också så att jag är i form inför våren och extravalrörelsen.

Publicerad i Okategoriserade