Gör Sollentuna till ett föredöme när det gäller ordning och reda på svensk arbetsmarknad!

Den svenska arbetsmarknaden har blivit en marknad för den starke under de moderatledda regeringarnas tid. Det märker vi även här i Sollentuna. Regeringen har bedrivit en politik som medvetet har bidragit till att arbetslösheten, låglönejobben och otryggheten breder ut sig.

Arbete

Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Vårt mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och en arbetsmarknad som präglas av inflytande för personalen och utveckling i arbete, helt enkelt visionen om det ”goda arbetslivet”.

Vi vill värna och utveckla den svenska modellen, bekämpa arbetslösheten och förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Då krävs det en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Om vi får förtroendet att leda Sollentuna kommun ska vi göra Sollentuna till ett föredöme inom detta område.

För att stoppa lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft driver vi följande frågor i Sollentuna, Stockholms län, Sverige och EU:

  • svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad
  • alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här och det finns en fysisk eller juridisk person att ställa till svars
  • lagen om offentlig upphandling ändras så att det nya upphandlingsdirektivets stora möjligheter att ställa sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas även i Sverige
  • Sollentuna kommun, och andra kommuner och landsting, går före och erbjuder heltid och trygga anställningar
  • företag som utför skattefinansierade tjänster åläggs att skapa arbete, praktik eller utbildningsplatser åt arbetslösa
  • en lagstiftning införs som säkerställer uppdragsgivares/huvudentreprenörers ansvar för entreprenadkedjor och underentreprenörers anställningsvillkor.
  • Vi vill att ett socialt protokoll införs i EU som bättre skyddar löntagarnas rättigheter.
Publicerad i Okategoriserade