Grindstugan som blev en grindslant

Grindstugan, det lilla röda huset i korsningen Sollentunavägen/Landsnoravägen var uppe till (slutlig)behandling vid kommunstyrelsens sammanträde igår efermiddag.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade vi tillsammans med övriga oppositionspartier att Sollentuna kommun ska köpa Grindstugan vid Edsbacka krog för 1,8 miljoner kronor. Majoriteten var beredd att betala över 8 milijoner kronor. Absurt och rättigenom dåligt hanterat och som nu tillslut handlat om att skydda främst en politikers, men även en hel borglig majoritets dåliga hantering av detta ärende.

Det här ärendet hade aldrig blivit aktuellt om den moderatledda kommunmajoriteten hade verkställt kommunfullmäktiges beslut från 1994 om att en detaljplan skulle upprättas för området kring Edsbacka krog. Genom att ingen detaljplan upprättades under de femton kommande åren så hamnade kommunen i ett besvärligt läge när Christer Lingström beslutade sig för att sälja Edsbacka krog. Vi  socialdemokrater medverkade då i diskussioner kring hur kommunen skulle agera för att säkerställa att miljön kring krogen bevarades. Det hela ledde till en överenskommelse med den nya markägaren. Vi vill särskilt betona att vi inte deltog i några förhandlingar med motparten utan detta sköttes av dåvarande ledningen för plan- och fastighetsutskottet. Under ärendets fortsatta hantering har det blivit allt mer uppenbart att all information inte delgavs oss skriftligt.

Under beredningens gång har ärendet skiftat karaktär. Från början handlade om ett markbyte. Grindstugan skulle bytas mot mark på simhallsparkeringen samt att en detaljplan skulle upprättas för området runt Edsbacka krog. Detaljplanen har upprättats under 2012 som gav möjlighet till att säkerhetsställa kulturmiljön och gav Edsbacka Wärdshus möjlighet att göra nödvändiga om- och tillbyggnader.

Markbytet kunde av olika anledningar inte genomföras på tänkt sätt och efter flera turer så ledde det till ett förslag om att kommunen skulle köpa grindstugan för 8,25 miljoner kronor. Ett pris som är betydligt högre än vad själva Grindstugan, med de möjligheter som detaljplanen ger, är värd. En värdering visar att Grindstugan att den är värd 1,8 miljoner kr. Därför yrkade vi att detta skulle vara köpeskillingen/grindslanten.

Vår främsta prioritering genom handläggningen av detta ärende har varit att bevara den unika miljön kring Edsbacka krog och Edsbergsparken. Det var skälet till att vi drev från om detaljplan 1994 och till att vi accepterade den uppgörelsen som gjordes 2009.

Vi kan villigt erkänna att vi efteråt ångrar att vi inte drev på hårdare att kommunen skulle utnyttja sin förköpsrätt att köpa när Christer Lingström sålde. Hade kommunen gjort detta hade vi sluppit de turer som affären tog fram till dags dato.

Publicerad i Okategoriserade