GRUNDSKOLAN I SOLLENTUNA – LÅNGT IFRÅN SVERIGES BÄSTA

Vittra friskola i Sollentuna – gamla Sofielundsskolans västra del och tidigare Turebergsskolan

Sollentuna kommun har enhälligt sagt att Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Efter åtta långa år har den borgliga ledningen inte ens kommit i närheten av det målet, snarare ligger vi sämre till idag vid en jämförelse som SKL Sveriges Kommuner och Landsting har gjort.

Sollentuna placerar sig på 92a när det gäller antalet elever som nått målen i samtliga ämnen och på 89e plats när det gäller behörighet till gymnasiet.

De allra flesta kommuner i Sverige har fler behöriga lärare än Sollentuna. Vår kommun kommer först på en 269e plats vad gäller antalet behöriga lärare. Det är nästan sist i landet.

Alla barn har rätt att nå kunskapsmålen i skolan!
Det kräver välutbildade lärare, arbetsro i klassrummet, och ordentlig uppföljning av varje elev.

Vi socialdemokrater vet att talang och begåvning finns överallt, inget barn ska dömas ut på förhand. Avgörande val skjuts allt längre ner i åldrarna där föräldrarnas utbildningsbakgrund kommer att avgöra barnens framtid.

Sollentunas första skola – känd från litteraturen och historiböckerna.

Vi vill ta bort återvändsgränder i skolsystemet och istället ge alla en möjlighet att växa. Vi kan göra Sollentunas skolor till Sveriges bästa skolor bland annat genom att pengarna fördelas till skolorna utifrån elevernas behov och att skolans ledarskap utvecklas och att rektorer ges möjlighet att vara pedagogiska ledare i högre grad än idag

Den 19 september är det val. Då avgör du hur Sollentunas ska vara i framtiden. Ska kvaliteten i skolan förbättras eller ska den fortsätta försämras?

Tillsammans kan vi bygga Möjligheternas Sollentuna.
Ett jämlikt Sollentuna med en skola i världsklass.
Vill du vara med?

Publicerad i Okategoriserade