Högskoleutbildning för nya jobb

I veckan presenterades  framtidsreformer för den högre utbildningen.

 

Freddie o Stefan

 

–          Fler utbildningsplatser

Vi vill vi ge fler unga möjlighet att studera på högskola och stärka Sveriges konkurrenskraft. Därför investerar vi 2,3 miljarder kronor i 22 500 nya utbildningsplatser på universitet, högskola och yrkeshögskola, varav 17 500 på universitet och högskola och 5 000 på Yrkeshögskola.

 

–          En kvalitetsmiljard till högskolan

Samtidigt investerar vi en miljard över mandatperioden för att höja kvaliteten och undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar och i lärarutbildningen.

 

–          Fler reformer för en bättre högskola

 

Vi vill också genomföra ytterligare ett antal framtidsreformer som syftar till att stärka kvaliteten i det svenska högskolesystemet:

 

– Treterminssystem

Vi kommer att ta ett första steg mot ett treterminssystem genom att ställa krav på fler relevanta sommarkurser. Det ger studenter möjlighet att slutföra sin utbildning på kortare tid och därmed komma ut i arbetslivet tidigare.

 

– Bättre arbetslivsanknytning

Studenter som läser ett program ska garanteras minst ett moment i utbildningen där studenten har kontakt med potentiella framtida arbetsgivare, genom praktik, exjobb eller andra moment i utbildningen.

 

– Breddad rekrytering

Att olika erfarenheter, perspektiv och uppfattningar kan brytas mot varandra berikar en utbildning. En breddad rekrytering och mer blandade studentgrupper bidrar därmed till att öka utbildningens kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att motverka social snedrekrytering till högskolan är att utöka antalet utbildningsplatser. Därutöver vill vi att alla gymnasieprogram ska ge behörighet att gå vidare till högskolestudier och att arbetslivserfarenhet premieras vid antagningen till högre utbildning.

 

– Vidareutbildning för yrkesverksamma

När kraven på arbetsmarknaden höjs så ökar behovet av att utveckla kunskap och kompetens under arbetslivet. Det måste bli enklare att bygga på sin utbildning mitt i livet. Vi vill därför ge lärosätena och yrkeshögskolan i uppdrag att erbjuda vidareutbildning för yrkesverksamma. Utbildningarna ska tas fram i samarbete med arbetsmarknadens parter för att säkerställa att kurserna är anpassade till de yrkesverksammas behov.

 

Bakgrund

Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. Det visar att vi har allvarliga rekryteringsproblem i Sverige.

 

Trots ett stort intresse för högre studier och att fler än någonsin söker till högskolan har regeringen valt att kraftigt skära ned på antalet högskoleplatser och istället prioriterat omfattande skattesänkningar. Det riskerar Sveriges framtida konkurrenskraft.

 

Sverige är en liten ekonomi i Europas utkant. Vår konkurrensfördel kommer aldrig att bygga på att vi är störst eller billigast. Grunden för vår konkurrenskraft måste istället vara en hög utbildningsnivå och en arbetskraft med hög kompetens.

 

Socialdemokraterna har höga ambitioner för Sverige. Sverige ska tillhöra de länder i världen som har högst andel i befolkningen med högre utbildning.