Hur är det att bo i Sollentuna?


Vi gör nu en nystart för tillväxt och rättvisa. Vi har lärt vår läxa efter senaste valet. Vi hade inte en politik som stillade oron och gav Sollentunaborna hopp om förbättrade livsvillkor.

Vi vet redan att de flesta Sollentunabor trivs här, men vi möter också oro över kvalitén i välfärden inte är tillräcklig, att tiden inte räcker till och att samhällsservicen urholkas.

Vi kommer att driva en politik som utgår från Sollentunabornas livsvillkor. Vi behöver Din hjälp med erfarenheter och Dina förslag.
Hur gör vi det lättare för dig att leva i vår kommun och region?
Vill du vara med?

Under maj månad ska vi knacka dörr runt om i Sollentuna samt anordna flera öppna möten för att ställa följande två frågor till så många Sollentunabor som möjligt.
Vad tycker du är bra i Sollentuna?
Vad tycker du kan bli bättre i Sollentuna?

Dessa svar bildar sedan tillsammans med våra grundvärderingar utgångspunkten för den politik vi ska driva under kommande mandatperiod.

Publicerad i Okategoriserade