Hur går det med avvecklingen av skjutbanan på Järvafältet?

Enligt beslut i kommunfullmäktige i oktober 2009 ska skjutbanan på Järvafältet vara avvecklad under nästa år. Skytteföreningen har tillstånd att bedriva skytteverksamhet t.o.m. 2012-12-31. Kommunfullmäktige fastställde en avvecklingsplan för skjutbanan i juni 2010. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande frågar nu Socialdemokraten Sven Hovmöller hur det går med avvecklingen. De frågor som han ställer till kommunstyrelsens ordförande är: Genomfördes det någon riskbedömning under 2011 så som angavs i avvecklingsplanen? Vad kom i så fall fram i den? Upprättades det någon saneringsplan under 2011 så som angavs i avvecklingsplanen? Vilka åtgärder ska i så fall genomföras enligt den? Hur går samarbetet med Skytteföreningen? Verkar de uppfylla sin del av avvecklingsplanen? Kommer skjutbanan att användas som jordbruksmark efter det att den återställts?

Publicerad i Okategoriserade