Hur ska Helenelund utvecklas?


– Kom till dialogen om
Helenelunds framtida utveckling den 11 och 12 november
Fredagen den 11 och lördagen den 12 november
håller Sollentuna kommun en dialog med
Helenelundsborna om kommundelens framtida
utveckling. Dialogen hålls i ett tält på torget i
Helenelund. Dialogen pågår på fredagen den 11
november kl. 15-18 och lördagen den 12
november kl. 11-15. (S) kommer att vara
representerade i tältet. Det går också att lämna
synpunkter på www.sollentuna.se

Jag hoppas att så många Helenelundsbor som möjligt
kommer och pratar med oss och de andra politikerna och
tjänstemännen som finns på plats. Tveka inte kom fram
och prata med oss.

Vi har naturligtvis våra tankar om hur Helenelund
borde utvecklas. Vi tycker att Helenelunds Centrum
behöver göras mer attraktivt. Det behövs fler bostäder och
mer service. Vi kan tänka oss riktigt hög bebyggelse på
västra sidan av järnvägen som ansluter väl till den höga
bebyggelsen i Kista.
Vad tycker du?

Publicerad i Okategoriserade