I Centrum; Sollentunabornas livsvillkor


Sollentunabornas livsvillkor står i centrum i våra budgetdirektiven.

Vi har valt att vända på perspektivet i budgetdirektiven. I stället för att förklara verkligheten utifrån ett politiskt perspektiv så utgår vi i år i stället från Sollentunabornas villkor.

Vi har under senaste åren samtalat med många Sollentunabor som beskrivit sina livsvillkor för oss, nu har vi utgått från dem när vi formulerat våra budgetdirektiv.

De flesta Sollentunabor trivs här, men vi möter också oro över att kvaliteten i välfärden inte är tillräcklig och att samhällsservicen urholkas. Vi kommer att presentera förslag som utgår från sju typiska Sollentunabors livsvillkor när budgetprocessen går vidare i nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Jag väljer att ta med inledningstexten som är som en vision målad med breda penseldrag.
Vårt mål är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, som är jämlikt och demokratiskt. Med detta mål för ögonen synar vi Sollentuna kommuns verksamheter. Vi kartlägger miljö- och klimatproblem. Vi ser över de hinder, som finns för att öka förvärvsfrekvensen bland vuxna och de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns för näringslivet att utvecklas. Vi redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. Vi lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. Vi synar möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och vårdbehov. Vi lägger konstruktiva förslag för att lösa alla de utmaningar vi står inför för att kunna nå de mål vi har satt upp. Vi vill i detta arbete tydligt lyfta fram FN:s konvention om Barnets rättigheter och tydligt klargöra att alla nämnder ska arbeta utifrån den.

Vi har utifrån vår vision valt att beskriva de förutsättningar och behov som råder i dagens Sollentuna ur sju Sollentunabors vardag.Vill du läsa dessa nedslag i sju Sollentunabors vardag gå då in på vår hemsida:http://www.socialdemokraterna.se/sollentuna.

Nu är det upp till våra (S) politiker i nämnderna att fundera på. Vad behöver våra Sollentunabor för att få än ännu bättre kommun att leva i.

Publicerad i Okategoriserade