I Sollentuna kommun jobbar de vart fjärde kvinnlig anställd deltid

Sollentuna är inte en jämställd kommun. Det finns fortfarande betydande skillnad mellan kvinnor och män. Vi har gjort en liten genomlysning av hur det ser ut bland de anställda i Sollentuna kommun. I den nyligen presenterade årsredovisningen framkommer det följande:
                                                        Kvinnor       Män
Andelen anställda i kommunen              76%         24%
Andel som jobbar deltid                        25%        17%
Summa sjukfrånvarotid                            5,5          3,9

Genomlysningen bekräftar en bild av att kommunens verksamhet är kvinnodominerad, det gäller inte minst inom förskola, skola och äldreomsorg. Var fjärde kvinnlig anställd jobbar deltid, många av dem ofrivilligt. Sjukfrånvaron är också högre bland kvinnor. Det beror inte minst på att många jobb inom skola och omsorg sliter i längden.

Vi vet också att inom inte minst vård- och omsorg så finns det många kvinnor som är t ex timanställda och de finns inte med i statistiken ovan. Antalet visstidsanställda ökar också. Tidigare presenterade lönekartläggningar visar också på löneskillnader mellan män och kvinnor i Sollentuna. Det finns en hel del att göra inom det här området.

Politiken har ett stort ansvar över reella förutsättningar för jämställdhet och för signaleffekter Tillgänglig barnomsorg, föräldraledighetens utformning, möjligheten att jobba heltid och till en lön man kan försörja sig på. Det är egentligen inte mycket hokus pokus över verkningsfulla instrument för att nå jämställdhet. Hindret handlar delvis om kunskap men också om mod, vilja och mentala spärrar.

Publicerad i Okategoriserade