Ingen folkomröstning om Edsbergs sportfält

På kommunfullmäktige den 29 maj debatterades och beslutades i frågan om det ska bli en folkomröstning omkring planläggningen av Sportfältsområdet i Edsberg. Frågan kom upp dagordningen sedan (SP) samlat in namnunderskrifter. Socialdemokraterna anser att det borde genomföras en folkomröstning trots att det fattas 0,2% från de 10% av antalet röstberättigande som krävs för att det ska vara ett folkinitiativ. Med röstsifforna 40-21 beslutade kommunfullmäktige att det inte skulle genomföras en folkomröstning.

Vi röstade för en folkomröstning av två huvudsakliga skäl – demokrati och tro. Vi respekterar den starka vilja som nästan 4900 Sollentunabor uttryckte där för röstade vi ja. Att som Alliansen med  Douglas Lithborn i spetsen haka upp sig på detaljer tycker vi är småaktigt. När Alliansen ville ha en folkomröstning om trängselskatterna (vilket förövrigt genomfördes tvid två tillfällen) samlades det inte ens in några namnunderskrifter. Alltså behövs inte dom 10% för att fullmäktige ska kunna bevilja en folkomröstning.  Dessutom behöver vi fler och inte färre sätt att kommunicera och få råd från våra kommuninnevånare.

Vi tror däremot på det nya reviderade förslaget till detaljplan för Sportfältsområdet, vi tror att det kan bli ett bra område. Bostäder, en fräch sjö, en stadspark och massor av fritidsaktiviteter mm.
Det är skillnad på om man delar (SP):s syn på sakfrågan och om man ställer sig bakom en folkomröstning
Det viktigaste nu är att så många Sollentunabor som möjligt tar chansen att lämna synpunkter under samrådet som pågår till den 20 juni.

Publicerad i Okategoriserade