Inrätta en bostadskommission för att minska bostadsbristen i Sollentuna!

Det råder idag en stor bostadsbrist i Sollentuna och övriga delar av Stockholmsregionen . I Sollentuna har antalet hyresrätter minskat den senaste tioårsperioden. Vi måste ta tag i det nu för att så fort som möjligt få bort den akuta bostadsbristen.

Bostadsbristen är ett av de viktigaste hindren för framväxten av nya jobb i Sollentuna. I Sollentunahem bostadsköer står över 30 000 förhoppningsfulla människor och väntar på en bostad. Tyvärr kan de få vänta länge. Sollentunahem har inte enda ledig lägenhet på sin hemsida och kommer inte att färdigställa några nya lägenheter i år heller.vasjon

 

Men det finns ljus i mörkret. Den röd-gröna regeringen har beslutat att avsätta 3,5 miljarder till stöd för kommunerna för ökat bostadsbyggande, men för att dessa pengar ska gå till nyproduktionsprojekt i Sollentuna krävs att vi i Sollentuna visar att vi vill bygga fler hyresrätter. Därför bjuder vi nu in moderatmajoriteten till ett samtal om vad vi Sollentuna kan göra för att få del av dessa pengar och öka nyproduktionen av bostäder. Det kan ex vis ske genom att Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en utskott bestående av de partier som ingår i Kommunstyrelsen, som får till uppgift att se till att Sollentuna får tillgång till en stor del av de pengar som regeringen avsätter till byggande av hyresrätter runt om i landet

 

 

Freddie o Stefan .

Vi socialdemokrater har flera tydliga förslag för att minska bostadsbristen i Sollentuna några av dem är:

  • Prioritera att bygga små hyresrätter för unga och studenter genom att ge Sollentunahem uppdrag att bygga för unga
  • Tillsätt en byggsamordnare i Sollentuna för att snabba upp byggandet – på så sätt kan vi snabbare bygga de 2000 bostäder som redan är planlagda i Sollentuna
  • Ge Sollentunahem en markanvisning för att bygga hyresrätter i Väsjöområdet

 

Publicerad i Okategoriserade