Inrätta en bostadskommission i Sollentuna Kommun

Det råder idag en stor bostadsbrist i Sollentuna och övriga delar av Stockholmsregionen. I Sollentuna har antalet hyresrätter minskat den senaste tioårsperioden. Vi måste ta tag i det nu för att så fort som möjligt få bort den akuta bostadsbristen.

Bostadsbristen är ett av de viktigaste hindren för framväxten av nya jobb i Sollentuna. I Sollentunahem bostadskö står över 30 000 förhoppningsfulla människor och väntar på en bostad. Tyvärr kan de få vänta länge. Sollentunahem har vissa veckor inte enda ledig lägenhet på sin hemsida och kommer inte att färdigställa några nya lägenheter i år heller.

Sollentunahem

Men det finns ljus i mörkret. Den rödgröna regeringen har föreslagit att 3,5 miljarder avsätts till stöd för kommunerna för ökat bostadsbyggande, men för att dessa pengar ska gå till nyproduktionsprojekt i Sollentuna krävs att vi i Sollentuna visar att vi vill bygga fler hyresrätter.

Med bakgrund av detta föreslår vi att kommunen agerar för vad vi i Sollentuna kan göra för att få del av dessa pengar och öka nyproduktionen av bostäder. Vi föreslår att det sker genom att Kommunstyrelsen beslutar att tillsätter en bostadskommission bestående av de partier som ingår i Kommunstyrelsen, som får till uppgift att se till att Sollentuna får tillgång till en stor del av de pengar som regeringen avsätter till byggande av hyresrätter runt om i landet. I övrigt bör bostadskommissionen få i uppgift att finna andra vägar för att minska bostadsbristen i kommunen och åtgärder för att få byggtakten att öka i Sollentuna.

Publicerad i Okategoriserade