Invigning av Sauegränd

Under strålande sol, fina tal och vacker musik invigdes idag Sauegränd i Sollentuna.

 Sauegränd 1

Gränden som går längs med Aniaraplatsen mellan Sollentunavägen och pendeltågsspåret får sitt namn efter en av Sollentuna kommuns vänorter, Saue i Estland.

Henrik Thunes (M), ordförande i kommunfullmäktige i Sollentuna och Henn Põlluaas, ordförande i kommunfullmäktige i Saue klipper bandet.

Sauegränd 2

I och med invigningen av Sauegränd har nu Sollenunas samtliga värnorter gator uppkallade efter sig. Sedan tidigare finns gatorna Hvidovrestråket, Oppegårdsstråket och Tusbystråket.

Under ceremonin spelades vacker musik av  Sollentunas kulturelever.

Det är positivt att Saue får en väg uppkallad efter sig men vänortssamarbeten är mycket mer än vägskyltar och symboler. Viktigast är att fylla samarbetet med innehåll som gagnar kommuninvånarna. Saue och Sollentuna har samverkat på olika sätt genom åren. Sollentuna hjälpte till exempel Saue med att restaurera avloppssystemen på 1990-talet, ett uppdämt behov då det eftersatts under Sovjettiden.

Idag är vi från båda håll intresserade av att lära mer om hur vi  kan främja ungas intresse för entreprenörskap, därför står även ett besök på Rudbeckskolan högt på agendan samt ett besök i Silverdal för att se på moderna byggnadsprojekt framkomst.

Publicerad i Okategoriserade