Jag sätter barnen och barnens livsvillkor i centrum


Första advent med lucia och tomten i släptåg står för dörren. Men låt oss inte glömma en annan bild av Sollentuna som är en fantastisk plats att leva på. Men samtidigt kan man leva i olika världar i vår kommun. Vi kan se att klyftorna ökar. Rädda Barnens kartläggning visar att cirka 1000 barn lever i familjer som saknar tillräckliga inkomster för att täcka sina nödvändiga utgifter. Alla barn ska ha rätt till bra dagar och till glädje.

I vårt budgetförslag har vi satt barnen och barnens livsvillkor i centrum. Vi lägger ett brett paket för barns livsvillkor. Vi föreslår där bl a inrättande av en barnmöjlighetsfond. Syftet med det är att jämna ut barns möjligheter. Vi föreslår att skolor och föreningar kan söka medel ur fonden för att använda till inköp av utrustning, bidrag till utflykter m m.

Vi vill också öka barns möjligheter till aktiviteter på sommarlovet. Vi vet att det finns familjer som inte kan göra semesterresor eller har råd att låta barnen åka på ridläger eller fotbollscuper. För att garantera fler barn ett bra sommarlov så lägger vi pengar på sommaröppna fritidsgårdar och stöd till föreningar som driver ”kollo”-verksamhet

Skolan är central för barnen. Det handlar om bra lärare och undervisning, men också om arbetsmiljön. Arbetsmiljön i Sollentunas skolor är långt ifrån bra på alla ställen. Det visade inte minst miljö- och byggnadsnämndens granskning tidigare i år som anmärkte på nästan varje skola. Vi lägger därför mer pengar både på fastighetsunderhåll på kortare sikt och på fastighetsinvesteringar så att kommunen kommer i kapp och kan garantera barnen bra arbetsmiljö i skolan.

Vi vill också kartlägga de dolda avgifter som finns i skolorna och som hindrar vissa barn från delaktighet. Kommunen behöver också mer kunskap om var de fattiga barnen finns i vår kommun och kommunens personal i t ex förskolor och skolor behöver mer kunskap om hur de ska se och möta barn som lever i familjer som saknar tillräckliga inkomster.

Alla barn ska ha rätt att känna sig delaktiga och viktiga i vårt samhälle, för det är barnen som är vår framtid.Tänd ett ljus, lägg en slant i någon insamlingsbössa, skänk en tanke åt dom barn som inte har. Alla barn ska ha rätt till bra dagar!

Publicerad i Okategoriserade