Jobben är den viktigaste framtidsfrågan

 

Den viktigaste framtidsfrågan i valet den 14 september är jobben. I juni var 1136 Sollentuna bor öppet arbetslösa. Det är alldeles för många.

EU valupptakt 2014
”Moderaterna var tydliga med att de ville prioritera jobben när de gick till val för åtta år sedan. Den ambitionen var helt rätt. Men efter åtta år med moderatstyre kan vi konstatera att moderaternas lösningar – skattesänkningar och privatiseringar – inte har fungerat. Det är idag 400 fler arbetslösa i Sollentuna och långtidsarbetslösheten har fördubblats.”, säger Freddie Lundqvist (S) kommunalrådskandidat.
”Inför valet den 14 september är alternativen tydliga: ska vi fortsätta på en väg med skattesänkningar och privatiseringar där vi skär ner utbildningsplatser eller ska vi välja en ny arbetslinje som investerar i jobb och utbildning. Vi väljer en ny arbetslinje för jobb och tillväxt i Sollentuna”, säger Gunilla Hultman (S) gruppledare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

De fyra första stegen i vår politik för jobb och tillväxt i Sollentuna är dessa:

  1. Ingen som kan jobba ska gå på bidrag – vi kommer att ställa krav och ge möjlighet t till arbete eller utbildning för de som idag går på bidrag
  2. Erbjuda och ställa krav på arbete, utbildning eller praktik för alla ungdomar i Sollentuna inom 90 dagar
  3. Skapa 1 000 sommarjobb i Sollentuna så att våra ungdomar tidigt lär sig värdet av arbete och skapar kontakter med arbetslivet
  4. Stärka efterfrågan på arbetskraft i Sollentuna genom ett nära samarbete med företagen med fokus på tillväxt