JOBBEN I SOLLENTUNA

Byt färdriktning NU…

… inte minst för jobbens skull.

På bara en mandatperiod har moderaterna lyckats dubbla antalet arbetslösa i Sollentuna och samtidigt kraftigt dragit ner på antalet vuxenstudieplatser och gjort arbetslösa ännu mer chanslösa. Idag har komvux färre studieplatser än för fyra år sedan. Då var det till och med högkonjunktur.

Arbetslöshet är inte bara någon de arbetslösa lider av:
Arbete är viktigt för att vi ska känna oss behövda och ha en plats i samhället. Varje dag en människa går arbetslös är ett slöseri med såväl deras talang som med de pengar de kan dra in till vårt gemensamma. Arbetslöshet är en förlust för oss alla.

Moderaterna har slagit fast att ”de ska bedömas utifrån vad de uträttat under regeringsperioden”. Tack! nu vet vi hur de ska bedömas för under den här mandatperioden har arbetslösheten ökat kraftigt och färre människor har jobb i dag än före valet i oktober 2006.

Idag är har vi en nästan tioprocentig arbetslöshet i landet som helhet. Sollentuna är inte undantaget den utvecklingen utan har fått en dubblering av arbetslösheten sedan förra valet.

Det behöver inte vara så! Det går att byta färdriktning. Vi Socialdemokrater har, tillsammans med de rödgröna partierna i Sollentuna, lagt fram ett program för vad Sollentuna kommun ska göra för att skapa fler arbeten och förbättra företagsklimatet:

Vi erbjuder praktikplatser och traineeprogram i kommunens verksamheter. Vi föreslår ett bättre näringslivsstöd och vi vill skapa ett handelshus i Sollentuna.

Sväng till vänster och sätt förbudsskylt framför högersväng!

Publicerad i Okategoriserade