Konstruktivt dialogmöte i Helenelund

Mötet gav inte minst mig tydliga punkter att jobba vidare med! Den 19 april höll Socialdemokraterna ett dialogmöte i Helenelund. Mötet var bl a en återkoppling av den dialog som kommunen genomförde under hösten 2011. Vi passade också på att informera och samtala kring andra frågor som rör Helenelunds framtid så som ytterligare spår på järnvägen, tvärbanans förlängning till Helenelund, bygg klart Silverdal samt en ny Eriksbergsskola. Vi vill tacka de Helenelundsbor som kom på mötet eller som hört av sig till oss på annat sätt. Ert engagemang och era tankar är värdefulla för oss. Några av de tydliga slutsatser som vi tar med oss från kvällen i Helenelund var:

– Förbättra servicen i Helenelunds centrum. Gärna med apotek och postombud. En varsam förtätning med bostäder på t ex parkeringsytor är tänkbart. – Vidta åtgärder för att minska påverkan av motorväg och järnväg, inte minst vid Svalgången Se över trafiklösningarna kring stationsområdet. – Spara Näckanskogen som grönområde – Ta ett omtag kring planeringen av en ny Eriksbergsskola där ett tydligt alternativ ska vara att den nya skolan byggs där den nuvarande ligger Vi tar med oss de här slutsatserna och andra tankar som kom fram i det fortsatta arbetet. Vi kommer att fortsätta att återkoppla och föra dialog kring utvecklingen av Helenelund och andra delar av Sollentuna.

Publicerad i Okategoriserade