Krisläge. Stockholmsregionens kommuner bör erbjuda stöd till flyktingar från Syrien

Jag och mina partikamrater vill samla en bred politisks allians för framtagande av akuta bostäder.

Flyktingströmmen från Syrien till Sverige ökar. Sverige är det land i Europa som tar emot flest flyktingar från Syrien, och mer än var tionde av de som kommer till Sverige hamnar i Södertälje. Att en så stor del av denna flyktingström landar i en enda kommun är inte hållbart. I solidaritet med flyktingarna från Syrien bör samtliga övriga kommuner i Stockholmsregionen snabbt agera för att avlasta Södertälje. Frågan berör givetvis hela vårt land, men vi ska göra vår del.
Vi förfasas varje dag över de hemska nyheterna om attackerna mot civila som dödas av sin egen regim. Majoriteten av flyktingarna är kvinnor och barn. Många i Sverige känner sig maktlösa och vill göra något men vet inte vad. Nu har vi i Stockholmsregionen chansen att faktiskt bidra till att stödja folket i Syrien genom att erbjuda en tillfällig fristad till dem som flytt hit, en fristad som kommer att rädda liv och spara lidande. Vi hoppas och tror att det här inte ska behöva bli någon partiskiljande fråga, utan att alla inser allvaret.
Socialdemokraterna föreslår att samtliga kommuner i Stockholmsregionen sätter sig ned och begär av allmännyttiga bolag och andra fastighetsägare att inventera alla bostäder som tillfälligt kan erbjudas de som söker asyl. Alla kan inte göra lika mycket, men ingen enda kommun får vända ryggen till att ta sin del av ansvaret. Vänd upp och ned på alla bostadsföretag och leta rätt på rivningskontrakt, ombyggnadskontrakt och andra tillfälligt tömda lägenheter. Flera kommuner måste ställa upp med krisrådgivning, och i samarbete med landstinget bör arbetet för traumabehandling och rådgivning stärkas.

Det är inte rimligt att en enda kommun ska ta hand om en så stor del av denna flyktingström från ett av världens trasigaste länder. Det är inte bra för Södertälje, men framförallt är det inte bra för de många flyktingar som trängs ihop i alldeles för små lägenheter. Litet praktisk solidaritet i det här läget skulle kunna förbättra situationen för många människor som just nu är på väg till vår del av världen för att skyddas, vila och läka.

En kommentar på “Krisläge. Stockholmsregionens kommuner bör erbjuda stöd till flyktingar från Syrien
  1. Det är ett mycket bra initiativ! Människor på flykt har en livssituation som få av oss kan förstå eller känna oss in i. Handläggningen av deras varande måste gå mycket snabbt och möjligheter ges för att normalisera deras liv så gott det går i en verklighet som man tvingats bryta upp ifrån och där man behöver bli en del av det ankomna landet. Det kräver organisering, avbyråkratiserade beslut och nytt tänkande från oss alla. Ett tänkande som går mellan de demokratiska partierna och där vi lägger motsättningar bakom oss.

    Micke Arvidsson Distriktssköterska/Asylsköterska