Kunskap ger frihet och framtid

Kunskapsnivån i Sveriges skolor har rasat i internationella jämförelser och klyftorna mellan elever har ökat. Det är hög tid att vända utvecklingen och skapa en skola där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka.

förskola

Under de borgerliga regeringsåren prioriterades skattesänkningar konsekvent framför investeringar i skolan. De förändringar som gjordes var ofta slarviga och saknade förankring i både forskning och skolans profession. Nu har vi chansen att göra andra prioriteringar och fokusera på det som skolan verkligen behöver.

 

Vi Socialdemokrater vill höja kunskapsresultaten i skolan genom tre tydliga fokus:

 

  1. Tidiga insatser och mindre klasser. För att vända utvecklingen i skolan måste alla elever få det stöd de behöver i tidig ålder. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Regeringen investerar redan i år investerar på fler anställda i lågstadiet, så att stora klasser kan bli mindre och så att lärarna får mer tid med varje elev.

 

  1. Investeringar i skickliga och engagerade lärare. Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. Därför vill vi stärka lärarkåren med mindre administration, mer tid för eleverna och höjda löner. Från och med nästa år kommer regeringen, i dialog med lärarfacken och arbetsgivarna, investera i höjda lärarlöner kopplat till kompetens.

 

  1. Jämlik skola. De skolsystem i världen som är mest jämlika har också högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla barn samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart. Vi vill ge stöd till skolor med tuffast förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det. Sen ska skolans resurser gå till eleverna – inte till riskkapitalbolagens vinster.

 

Med dessa åtgärder kan vi höja resultaten och öka jämlikheten i skolan. I dag finns det 1100 sexåringar i Sollentuna. När de börjar första klass, ska varenda en bli sedd.

Publicerad i Okategoriserade