Landstinget en del av Sollentunabornas vardag!

Många gånger när jag träffar Sollentunabor hör jag att man inte riktigt vet hur landstinget påverkar deras vardag. Övergripande rubriker som sjukvård och kollektivtrafik brukar gå bra men sen blir det svårare. Låt mig därför peka på några frågor som om vi satt i majoritet skulle ge många Sollentunabor en bättre vardag.

Vi börjar med jourläkarbilarna vars primära syfte är att avlasta akutsjukvården genom att åka hem till patienterna. Det är flera aktörer som behöver samverka men det är dåligt med det. Kunskapen om att dom finns är också bristfällig. Därför vill vi:

  • Se över ansvarsförhållandena mellan de tre aktörerna: SOS Alarm/Medhelp, ambulansföretagen och landstinget
  • Genomför en större informationsinsats om jourläkarbilarnas verksamhet, riktad mot barnfamiljer och äldre, i syfte att utöka antalet hembesök
  • Ställ tydligare krav på samverkan mellan 1177, sjukhusen, närakuten, SLSO och berörda vårdföretag för att få upp antalet besök med jourläkarbilarna

Närtrafiken, servicelinjen eller vinkbussen kärt barn har många namn. Närtrafiken är uppskattad och viktig. För många resenärer står närtrafiken för enkelhet och har ett socialt värde. Vi värnar närtrafiken och oroas av hot om försämringar i linjenätet, anropsstyrning och upphandling.

  • Anropsstyrning kan fungera i den reguljära kollektivtrafiken, men vi ser inte att det gagnar resenärerna i närtrafiken.
  • Vi vill att närtrafiken ska utvecklas i takt med att åldersstrukturen i bostadsområdena förändras.
  • Utred  möjligheterna till utökad närtrafik.

I valrörelsen 2014 talade både M och L sig varma för att bevara varmvattenbassängen på Sollentuna sjukhus. Av vallöften och skrivningar i politiska plattformar blev det inte mycket. I dag tvingas dom som i är starkt behov av rehabilitering och pensionärsorganisationerna som håller våra äldre friska längre att åka till andra kommuner och trängas i allt färre bassänger i vårat län. Detta är inte acceptabelt.

        * Säkerställ tillgången efter behov av varmvattenbassänger i länet

Publicerad i Okategoriserade