lönedumpning eller lika lön för lika arbete?

Ungas möjlighet att bli vuxna, flytta hemifrån och få sitt första jobb är en självklar utveckling för en ung människa och bygger dessutom Sverige starkt för framtiden. Sedan länge biter sig ungdomsarbetslösheten sig fast på en oacceptabel nivå. Vad är (FP):s och Alliansens lösning på det?

Den moderatledda Sollentunamajoritetens har en enda uppenbara lösning på ungdomsarbetslösheten och det är lönedumpning. De vill att kommunanställda under 25 år ska få lägre lön och tjäna endast 12 000 kr i månaden före skatt. Alla inser ju att det är en lön som man kommer ha svårt att klara sitt uppehälle på. I synnerhet kommer unga föräldrar att drabbas hårt med denna cyniska politik. Det finns inget som bevisar att lönesänkningar per automatik leder till fler anställningar. Med majoritetens förslag finns det en risk att man istället etablerar en låglönemarknad för ungdomar. Statusen på jobb i välfärdssektorerna riskerar att försvagas ytterligare.

I samband med att majoriteten kastade in sitt förslag om ungdomsavtal hänvisat till IF Metalls avtal. Det finns stora skillnader mellan det som den moderatledda regeringen paketerar och vad som är innehållet i IF Metalls avtal om yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion kan tillämpas för ungdomar som är högst 24 år och saknar relevant yrkeserfarenhet. En yrkesintroduktionsanställning är tänkt att vara en visstidsanställning på max 12+12 månader. En anställning enligt avtalet innebär 75% procents jobb, till detta ska läggas relevant utbildning och handläggning. Under introduktionen tillämpas månadslön, som inte får understiga 75 procent av riksavtalets lägsta lön. När avtal träffas ska parterna göra en bedömning av hur lång introduktionen ska vara och vilka utbildningsinsatser som är behövliga för att yrkesintroduktionen ska bli meningsfull. Till saken hör också att avtalsnivån inom industrin ligger mycket högre än inom kommunal sektor.

IF Metalls yrkesintroduktion är alltså något helt annat än högeralliansens lönedumpnings politik.

I stället för lönedumpning prioriterar vi Socialdemokrater utbildningssatsningar, traineeplatser, utbildningsvikariat och andra riktade satsningar som leder till riktiga fullbetalda jobb och att unga etablerar sig på arbetsmarknaden.

Publicerad i Okategoriserade