LOV är till för bolagen och inte för de äldre

På kommunfullmäktige den 16 januari står återigen införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom särskilt boende. I december blev ärendet bordlagt. De senaste veckorna har såväl (S) som majoriteten haft insändare inne i lokalpressen om LOV.

”När man läser den moderatledda majoritetens replik till mitt inlägg om införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) på särskilt boende för äldre blir man lite konfunderad. Man kan nästan tro att de äldre i Sollentuna inte har några möjligheter att välja själva i dag. Så är inte fallet. Sollentunas äldre har haft rätt att välja äldreomsorg i tiotalet år vid det här laget. (S) har genom åren stått bakom rätten för de äldre att välja. Det finns en tydlig skillnad mellan oss och moderaterna. (S) prioriterar inflytande för de äldre medan (M) prioriterar fler vårdbolag.

Det stora problem som många äldre och deras anhöriga upplever i dag är att de inte kan påverka sin vardag på boendena. Det visar bl a den kvalitetsbarometer som kommunen låtit göra. Riktig valfrihet och brukarmakt får man först när man bestämmer över sin dag. LOV ger de äldre möjligen möjlighet att välja mellan fler olika boenden, men inte ökad möjlighet att påverka sin vardag.
LOV flyttar makten över äldreomsorgen från medborgarnas valda företrädare till vårdbolagen. Detta sker genom att moderaterna ger fri etableringsrätt för vårdbolagen att etablera sig i kommunen. De får etablera sig som de vill och får ”fri dragningsrätt” av skattemedel. Ju fler privata vårdbolag som etablerar sig i kommunen ju svårare kommer det också bli för kommunen att genomföra kvalitetskontroller för att garantera att alla boenden håller

Publicerad i Okategoriserade