LOV ger inte de äldre mer valfrihet, makt flyttas till vårdbolagen

På Kommunfullmaktige den 16 januari beslutade den moderatledda majoriteten att inför LOV (lagen om valfrihetssystem) inom särskilt boende för äldre. (S) röstade emot förslaget tillsammans med (SP), (MP) och (V).

”När man lyssnar på majoritetsföreträdarna kan nästan tro att de äldre i Sollentuna inte har några möjligheter att välja själva i dag. Så är inte fallet. Sollentunas äldre har haft rätt att välja äldreomsorg i tiotalet år vid det här laget. (S) har genom åren stått bakom rätten för de äldre att välja.

När man läser beslutsunderlaget så kommer det tydligt fram att vad beslutet innebär. Några exempel på detta är:

– Antalet krav i avtalen bör minska för att förenkla för företagen.

– Nyproduktion av särskilda boenden ska ensidigt överlåtas till den privata marknaden.

– Det kommer att bli brist på platser på äldreboendena om några år, vilket blir svårt att åtgärda om man överlåtit nybyggnationen av boenden till privata bolag.

– Införande av LOV kommer att leda till ökade kostnader.

”Det stora problem som många äldre och deras anhöriga upplever i dag är att de inte kan påverka sin vardag på boendena. Det visar bl a den kvalitetsbarometer som kommunen låtit göra. LOV flyttar makten över äldreomsorgen från medborgarnas valda företrädare till vårdbolagen. Detta sker genom att moderaterna ger fri etableringsrätt för vårdbolagen att etablera sig i kommunen.

Publicerad i Okategoriserade