Lucka 16; En i raden, tio goda råd medföljer..


Idag tittar vi in i några andra än partiets valanalyser, idag blir det Arenagruppens tur. 10 råd utlovas, ta del och kommentera gärna…

Arenagruppen har gjort en egen valanalys. Den är oberoende och analyserar politiken, valkampanjen och valresultatet, men diskuterar även de organisatoriska slutsatser som bör dras. Gruppen analyserar det rödgröna samarbetet i allmänhet, Socialdemokraterna i synnerhet men även Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Valanalysen har ett öppet arbetssätt. Bland annat har Arenagruppen tillfrågat ett stort antal personer om de vill medverka och ge synpunkter. Dessa bidrag publiceras i anslutning till gruppens rapport. Gruppen öppnar också upp för bidrag från alla som vill bidra till ett meningsutbyte om framtiden efter valet 2010.

Syftet är att göra en okonventionell valanalys och lyfta ett antal centrala utmaningar inför framtiden.

http://www.arenagruppen.se/index.php?sid=8&pid=185

Publicerad i Okategoriserade