Lyssna på Helenelundsborna när ny skola och nytt centrum planeras

Under våren drev den moderatledda majoriteten snabbt och oväntat igenom ett utredningsuppdrag om att Helenelunds centrum ska flyttas och ersättas av nya Eriksbergsskolan.

Vi tycker att förslaget kan vara intressant att titta vidare på och vi tror att det är möjligt att förverkliga. Det finns dock en hel del frågetecken som behöver rätas ut. Det handlar bl a om frågor som om det går att skapa en bra skolmiljö med en tillräckligskolgård kring nuvarande Helenelunds centrum.

När vi var i Helenelund och samtalade med de närboende och de som är verksamma i området under våren möttes vi en oro och osäkerhet hos en hel del av dem vi pratade med om vad det här förslaget innebär för dem och Helenelunds utveckling. Några var positivt nyfikna. Många av dem kände sig överkörda och flera hänvisade till den dialog som kommunen genomförde hösten 2011 i Helenelund.
En förutsättning för att skapa ett nytt Helenelunds centrum i ”kilen” är att tvärbanan byggs, den kan tidigast vara klar runt 2020. Ett nytt centrum förutsätter också en breddning av tunneln under järnvägen vid Helenelunds station så att biltrafik kan åka där. Allt tyder på att moderaternas tidplan på två till fem år inte håller.
Dialogen i Helenelund för 1½ år sedan skickade ut en signal om att det var viktigt att lyssna på vad Helenelundsborna tyckte. Det här förslaget fanns inte med i det som det då fördes dialog om. Att sedan driva igenom det här på två veckor visar att de styrande moderaternas tal om dialog och öppenhet inte betyder så mycket. Vi hoppas att de tänker om. Vi Socialdemokrater kommer däremot att fortsätta föra dialog med Helenelundsborna oavsett vad moderaterna gör.

Publicerad i Okategoriserade