(M) vill sälja fastigheter för att komma över Sollentunahems pengar och slippa höja skatten!

Den moderatledda majoriteten har gett ett utredningsuppdrag om att se över kommunens fastighetsinnehav för att klara ökande investeringskostnader. I majoritetens senaste utredningsuppdrag finns förslag på att sälja skolor, centrumanläggningar, simhallen samt sätta ny fart på ombildning av hyresrätter. Försäljning kan bli aktuellt till såväl Sollentunahem som till privata aktörer. Ärendet kommer åter upp på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag den 7 mars. I senaste Vi I Sollentuna, http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vill-salja-ut-skolor-centrum-och-simhall/dbbpby!tHPRuFb5lAD1m7ufrTO5QQ/, presenterar majoriteten sina tankar.

Det finns två mål med majoritetens förslag.

  • Dom vill till varje pris undvika att höja skatten.
  • Dom vill komma över de miljoner som finns i Sollentunahems skattkista.

De har inte kommit över att deras partikamrater i den tidigare regeringen inte tog bort utdelningsbegränsningen när stopplagen mot utförsäljningar av hyresrätt upphörde 2007. Nu har de hittat ett sätt att komma runt den genom att sälja kommunala fastigheter till Sollentunahem.

Kommunen har under decennier haft ett eftersatt fastighetsunderhåll samtidigt som kommunens befolkning växer. Det gör att det nu finns ett stort behov till ny byggnation och renovering av fastigheter. Det är en utmaning som vi också ser, men det finns andra vägar att lösa den än att sälja bort kommunens tillgångar och sedan hyra tillbaka den. Majoritetens lösning kommer leda till högre kostnader för verksamheterna.

Tidigare i processen har vi Socialdemokrater sagt att vi ser en vits i att Sollentunahem kan köpa äldreboenden och LSS-boenden av kommunen. Det är ändå bostäder och ligger i Sollentunahems kompetens att förvalta bostäder. Då frigörs resurser för kommunen till andra projekt. Vi är mer tveksamma till att Sollentunahem ska äga t ex skolor. Det innebär att bolaget får bygga upp ny kompetens utanför kärnområdet. En förutsättning för varje överföring av fastigheter till bolaget är också att Sollentunahem ges möjlighet att komma över kommunal mark för att bygga nya hyresrätter.

Vi tror att den moderatledda majoritetens linje inte är den långsiktigt bästa för Sollentuna. Många av förslagen är kortsiktiga och för med sig nya kostnader utan att lösa problemet. Vi kommer att lägga förslag och agera så att Sollentuna och Sollentunabornas långsiktiga behov av välfärd garanteras.