(M)ajoriteten fortsätter att bromsa ungas möjlighet till hyreskontrakt

På kommunfullmäktige den 5 mars behandlades en Socialdemokratisk motion om att införa en ny form för hyreskontrakt i Sollentunahem, kombostad. Den skulle kunna sökas av en person som söker dela lägenhet med någon annan köande eller av två eller flera personer som söker dela en lägenhet tillsammans. Varje person i kombostaden betalar sin egen hyra, men kök, badrum och hall delas.
Vi lever i en tid där bostadsbristen i vår kommun tilltar för varje dag som går. Bostadspriserna ökar och bostadskön blir allt längre och metoderna för att få en hyresrätt blir allt mer desperata. Häromdagen fick vi höra att hyresrätter nu hyrs ut via budgivning och i Metro kunde vi i januari läsa att lägenheter hyrs ut till kvinnor i utbyte mot sex.

Kombokontrakt

Det är inte acceptabelt att ungdomar måste förnedras på det sättet för att få en lägenhet. Tillsammans med denna mörka syn, ser vi dock en mer ljusare sådan. I United Minds stora bostadsundersökning framgår nämligen att nästan hälften av ungdomarna vill dela vardagsrum, hall och kök med någon annan. Därför har vi socialdemokrater tagit fram den här motionen om en ny form av kontrakt kallad kombostäder.

Att dela lägenhet med personer man inte känner från början är kanske en främmande tanke för många äldre Sollentunabor, men studenter gör det redan ofta genom korridorer och för unga stockholmare som i allt större utsträckning bor inneboende är det också en vanlig boendeform. Vi socialdemokrater tar ungdomens problem att få bostad på allvar och därför föreslår vi här i Sollentuna inför Kombostäder. En ung Sollentunabo har kanske inte tillräckligt inkomst för en tvåa, men genom att stå tillsammans med två eller tre kompisar på kontraktet, så kommer de upp i en inkomst att de kan få tillgång till en hyresrätt från Sollentunahem. Förslaget löser inte bostadsbristen i Sollentuna, men tillsammans med våra tidigare förslag om att genomföra en gluggutredning i kommunen, samt att se till att Sollentunahem tar över byggrätter från andra byggherrar som trots antagna detaljplaner inte har börjar bygga ännu, skapar vi en bostadsmarknad som välkomnar ungdomarna till Sollentuna

Vad tycker majoriteten om detta? Som vanligt när det gäller majoriteten finns inget utlåtande om vad de tycker. Sollentunahem är oroliga för att förslaget innebär ökad administrativa kostnader. Och då blir argumenten klara. Den som vill se till att fler ungdomar kan flytta hemifrån genom att halvera hyran för våra studenter väljer att rösta för motionen, medan de som tycker att det är viktigare att Sollentunahem inte ökar sina administrativa kostnader med några tusenlappar röstar emot. Och käre fullmäktigeledamöter, kom ihåg vad du röstade i denna fråga, när dina barn och deras kompisar frågar dig om varför ni inte gjorde mera för att göra det möjligt för oss att flytta hemifrån.