Majoriteten överbeskattar Sollentunaborna medan vi Socialdemokrater satsar på välfärden

Den 26 september skrev majoriteten i Sollentuna en debattartikel, http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# , där de hävdar att de tänker ta ansvar, för idag och för framtiden. Deras sätt att ta ansvar är genom att spara och överbeskatta Sollentunaborna. Detta är inte endast ett felaktigt sätt att skapa en bättre utveckling, det är ansvarslös politik när kommunen nu går in i en period med sämre ekonomi.

 

De skriver att vi föreslår överdrivna satsningar. Jag undrar vilka satsningar det är som är överdrivna, är det löneökningen för lärare, satsningen på elevhälsan, ökad ersättning till hemtjänsten eller sänkningen av kulturskolans avgifter som är överdrivna? Att moderatledda majoriteten tycker det är ingen överraskning för oss. Dessa satsningar är självklara för oss socialdemokrater som alltid tänker kämpa för ett bättre Sollentuna.

Majoriteten påstår att vi är vaga när vi säger att ambitionen är att skattesatsen ska förbli oförändrad. Sanningen är att vi är ärliga med att skattesatsen ska utgå från Sollentunas behov, medan majoriteten är villiga att låta Sollentuna försämras så länge som skattesatsen kan hållas nere. Även här tycker vi att detta är ansvarslöst i en kommun som behöver så mycket investeringar.

 

Vi har 40 000 personer i vår bostadskö, samtidigt som majoriteten säljer 1500 av Sollentunahems bostäder. Sollentuna vård- och äldreomsorg skärs ner med 17 miljoner kronor och personal hyvlas. Allt fler äldre i Sollentuna innebär ökade sociala kostnader samt en eventuell kompetenskris bland vår personal i framtiden. Allt detta kräver investeringar, och inte besparingar.

 

Vi ska bygga många fler hyresrätter och bostadsrätter människor har råd att bo i, vi ska ta fram en plan på hur vi får fler att vilja arbeta inom omsorgen och vi tänker ta bort resursskillnaderna mellan våra grundskolor.

 

Valet är enkelt. Sollentunaborna har att välja mellan ett besparande och överbeskattande styre lett av moderaterna, eller ett investerande och innovativt styre där vi tillsammans skapar ett bättre Sollentuna för alla.

Publicerad i Okategoriserade