Majoriteten säger nej till elsanerat sammanträdesrum

Därmed utestängs förtroendevald från sammanträde.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari behandlades en hemställan från Handikapprådet om att kommunstyrelsen ska beakta deras önskemål om att ett sammanträdesrum ska elsaneras så att en av handikapprådets medlemmar, representerar en handikapporganisation, ska kunna delta på sammanträdena. (S) och (V) röstade till förmån för handikapprådets begäran.

Demokratiaspekten är viktig i det här ärendet. Det är tydligt i kommunallagen att förtroendevalda med funktionshinder kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

Majoritetens hänvisning till påstådd saknad av vetenskapligt underlag är en alldeles för ensidig motivering för att handikapprådets begäran ska avvisas. Att ingen hänsyn tas av kommunstyrelsen till ärendets viktiga demokratiaspekter är i högsta grad beklagligt.

Publicerad i Okategoriserade
One comment on “Majoriteten säger nej till elsanerat sammanträdesrum
  1. Kjell Ericson skriver:

    Från Wikipedia om Elöverkänslighet: ”Med tanke på avsaknaden av orsakssamband mellan symptom och elektromagnetiska fält bör behandling av elöverkänslighet inrikta sig på dels att identifiera eventuella andra fysiologiska orsaker och dels en psykologisk utvärdering av eventuella psykologiska orsaker.”

    Avsaknad av vetenskapligt underlag blir ett större problem än demokratiaspektargumenten.