Majoriteten vill upphäva strandskyddet på fastighet som omringas av Törnskogens naturreservat


Länsstyrelsen har återförvisat ärendet om dispens för strandskydd för fastigheten ”Törnskogen 2:5”, Törntorp till kommunen p g a av oklarheter i beslutet kring vad som är hemfridszonen. Törntorp ligger som en ”ö” inne i Södra Törnskogens naturreservat. På plan- och exploateringsutskottets sammanträde i veckan så vidhöll den moderatledda majoriteten att de vill upphäva strandskyddet. (S), (MP) och (V) motsatte sig dispensen.

Ärendet handlar i grunden om dispens för strandskydd. Vi anser att varje strandskyddsdispens måste bedömas i fall till fall. I detta fall råder utökat strandskyddsområde, 300 m mot vanligen 100 m. En utökad byggrätt leder till en utökad belastning på naturreservatet. I miljöbalken anges utifrån vilka kriterier som dispens kan medges.

Pågående verksamhet är ett skäl som kommunen anfört. Vi bedömer inte heller att sommarstugeboende är en pågående verksamhet.Ärendet kommer att behandlas vid dagens kommunstyrelse. Har majoriteten kommit till insikt, eller fortsätter man utmana strandskydd och öka miljöbelastningen??

Publicerad i Okategoriserade