Miljardsatsning på jobben

I dag är över 400 000 människor utan arbete i vårt land. Många är ungdomar. Det är ett stort slöseri med människors kraft och vilja att arbeta.

Att knäcka arbetslösheten är inte någon enkel uppgift. Den tidigare, borgerliga regeringens recept var skattesänkningar. Det fungerade inte. Regeringen Reinfeldt lämnade efter sig högre arbetslöshet än när de tillträdde. Men vi har bestämt oss. Samarbetsregeringen har satt upp ett mål för jobben: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Det är ett tufft mål, men vi är övertygade om att det är fullt möjligt att uppnå med regeringens jobbagenda i tre delar:

  1. Investeringar som bygger Sverige starkt i framtiden – i bostäder, infrastruktur och omställningen till ett hållbart samhälle. Det ger jobb här och nu, och gör Sverige starkt i framtiden. Efter åtta år av eftersatt järnvägsunderhåll och för få nya bostäder är detta angelägna investeringar – inte minst för näringslivet.

 

  1. En aktiv näringspolitik. Vi vill ge företagare bättre villkor att kunna expandera och anställa fler. Mindre företag har ofta svårt att få kapital till investeringar och nyanställningar. Därför riktar vi om det statliga riskkapitalet så att det i högre grad riktar sig till företag i tidiga skeden – då det privata riskkapitalet är begränsat. Vi förbättrar också möjligheterna för företag att få banklån, genom att staten går in och delar risk med banken. Men det räcker inte. Den svenska marknaden är inte tillräckligt stor. Därför förstärker vi närvaron på de nya tillväxtmarknaderna, bland annat i Asien. Dessutom riktar vi stora delar av exportstödet till de små- och medelstora företagen så att de tidigare kan nå marknader utanför Sverige.

 

  1. Investeringar i ett kunskapslyft – för att rusta människor så att de kan ta de jobb som redan finns och de nya jobb som växer fram. Regeringen gör nu riktigt stora satsningar på utbildningar som ger jobb – exempelvis på yrkeshögskolan. 9 av 10 får jobb direkt efter avslutad yrkeshögskoleutbildning.

Miljardsatsningen är en rivstart på hela regeringens arbete för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Vi tror inte att skattesänkningar är den bästa metoden för fler jobb. Verkligheten har gett oss rätt. Åtta år med ensidiga skattesänkningar gav oss högre ungdomsarbetslöshet och högre långtidsarbetslöshet. Sverige förtjänar nu en riktig jobbagenda.