Mindre oro och mer framtidstro!!

Vi är många Sollentunabor som är förtvivlade över den senaste tidens oro på våra gator. Vi kan aldrig acceptera att det skjuts på gatorna i Sollentuna eller att någon bränner våra bilar. Kommunledningen har gjort ett bra jobb för att sätta press på ökad polisiär närvaro,  men det räcker inte. Det krävs mer.

Kommunen måste också ta sitt ansvar för att skapa hopp och framtidsanda i Tureberg, Edsberg och andra delar av Sollentuna. Det handlar om att se människorna som bor i dessa områden och ge alla möjlighet till en bra utbildning, arbete och bostad, men också att satsa på skötsel och underhåll i områden. Det handlar såväl som att agera med snabba lösningar som med långsiktigt förebyggande arbete.

Ett första steg är att faktiskt hålla vad man lovar. Tyvärr har vi flera exempel på att moderatmajoriteten inte gör det, utan sviker de som bor där. Vid ett flertal tillfällen har Moderatmajoriteten lovat en upprustning av Malmparken i retoriken, men inte avsett några resurser. Bänkar som går sönder lagas inte och buskar som kräver underhåll ansas inte. Allt detta beror på att moderatmajoriteten inte avsätter tillräckligt med resurser för drift och underhåll . Ett annat exempel är anläggande av konstgräs på fotbollsplanen vid Sollentuna International School. En enkel åtgärd som vi har krävt flera år och där kommunen för över ett halvår sedan gick ut och lovade konstgräs. Än så länge har dock inget hänt.

Nu kräver vi att moderatmajoriteten slutar att svika Turebergarna och Edsbergarna. Hittar ni inga pengar i er egen budget får ni gärna kopiera den Socialdemokratiska budgeten. I vår budget finns satsningar på t ex nya fotbollsplaner, bättre skötsel av utemiljöer samt inte minst på ökad kvalitet i välfärden.

(Texten till det här blogginlägget är hämtat från en insändartext av Roger Sjöberg och Joakim Jonsson)