Mitt inlägg i dagens budget debatt

Om man kopplar ihop bostadsbyggande med kommunikationer och
Klimatfrågan får man en bild av en av vår tid största utmaningar men också en känsla av hur viktiga dessa områden är att tackla i sin helhet för att klara av utmaningen om ett modernt samhälle och vilka krav på handling det ställer på oss som ansvariga politiker.

image

En av Stockholmsregionens största utmaningar är bostadsbristen. Statistik från SCB visar att bostadsbyggandet ökar. Det är glädjande men det räcker inte. Bostadsbyggandet ligger fortfarande långt
ifrån behovet som kan vara upp emot 400 000 nya bostäder fram till 2030.Flera kommuner har lovat fler bostäder men
löftena återstår att infria för många av dom, inte minst i dom som är moderatledda.

För att

Stockholmsregionen ska behålla sin goda tillväxt och fortsatt vara en tillväxtmotor måste bostadsbyggandet komma i gång på allvar nu.

För att
Dom 353 000 unga vuxna i Sverige mellan 20-27 år ska få ett eget boende ,varav majoriteten av dom bor i Stockholm ska få flytta hemifrån och få bo i en egen bostad. Måste bostadsbyggandet komma igång på allvar nu.

Helenelund visionsbild 3

För att
alla dom som söker sig hit från olika länder undan krig och fasor eller för att få en bättre framtid och som kan ge oss den arbetskraft vi så väl behöver i denna region krävs en bostad för att kunna etablera sig här. Utifrån det Måste bostadsbyggandet komma igång på allvar nu.
Tillväxt‐ och regionplanenämnden

Men
Det gäller inte bara att få fart på byggandet, utan också att bygga en hållbar stad. De är här kopplingen till kommunikationer kommer in.
Att bygga i kollektivtrafiknära lägen är en självklarhet. Att bygga ut kollektivtrafikens olika grenar till områden där vi kan bygga bostäder är också en självklarhet för oss (S). Men också att utnyttja sekundäruppgångar, nya färdsätt och en enhetstaxan för att både bygga fler bostäder men också få fler att välja kollektivtrafikens färdmedel framför bilen.

E4an

Detta leder oss in på den sista delen,klimatfrågan
Huvudansvaret för markplanering och bostadsförsörjning åligger kommunerna, men landstinget måste bevaka och driva det regional
perspektivet i bostadsförsörjningsfrågorna, inte minst via RUFS 2030. Vi vill se ett ökat bostadsbyggande som skapar hållbara livsmiljöer och ett boende med god standard där kollektivtrafiken är en viktigt pusselbit för att uppnå detta.

Och med det yrkar jag med stolthet och övertygelse bifall till (S) budget för en bättre framtid för Stockholms innevånare.

Publicerad i Okategoriserade