MODERATERNAS VANA ATT GÅ UTANFÖR LAGEN

Anna och jag själv utanför Rådan

På temat ”moderater som inte tycker att regler och lagar är till för dem” erinrar jag mig flera exempel senaste åren. Ett exempel är dessutom högaktuellt.

Moderaterna införde flexibel skolstart i Sollentuna trots att det inte var lagligt. Regeringen och Skolverket sade nej, men Sollentuna kommun, som prövat det här i två år, fortsatte:

Sollentuna trotsar lag om skolstart

En intressant del i detta är att det redan då var fullt möjligt att starta vid halvårsskiftet enligt gällande skollag. Men med det nöjde sig inte moderaterna, man ville gå längre, man var beredd att pröva att överträda laggränsen.

Sollentuna införde sedan en egen variant av kommunalt vårdnadsbidrag som stoppades i länsrätten för att den var olaglig.

Ordföranden i nämnden, Maria Stockhaus (M), sade till DN: ”Det här är politik. Den som vill genomföra en stor förändring mot etablissemangets vilja måste göra så här. Och vi har opinionen på vår sida”.

Denna opinion bestod av lobbygrupper för hemmavarande föräldrar samt ett något mindre grupp Sollentunabor (närmare bestämt 18 stycken) som kom att utnyttja möjligheten. Tjänstemännen i kommunen frånsade sig beslutsrätten och lämnade ifrån sig delegationen till Maria Stockhaus. Från kommunen hade man tänkt anlita det så kallade ”F-bolaget”, men efter att DN upptäckt en hel del intressant information om detta företag så bytte man till en annan sorts ”bulvanbolag” som föräldrarna skulle vara ”anställda av”, för att inte få bidrag direkt från kommunen. Detta gjordes för att kringgå gällande lagstiftning, nämligen den som förbjuder kommuner att dela ut vårdnadsbidrag.

I en debatt i kommunfullmäktige menade Torbjörn Rosdahl (M), kommunstyrelsens ordförande, att moderaterna alltid har utmanat ”dumma lagar och regler”.

2008 sålde kommunens borgerliga majoritet Norrvikens och Stallets skolor till en enskild utförare som hade bildat en friskola, en avknoppning. Detta var efter att gymnasieskolan Tibble i Täby sålts och avknoppning redan, mer eller mindre, blivit olagligt.

Det var mycket tveksamt om besluten om skolorna i Sollentuna skulle hålla för en prövning. Besluten blev också överklagade och de beslut som gällde betalningsvillkoren visade sig strida mot kommunallagen ”eftersom de på ett otillåtet sätt kan anses gynna köparen”. I betalningsvillkoren ingick att kommunen lånade ut pengar till köparen, det vill säga agerade bank. (Vi deltog inte i beslutet om försäljningen.)

Nu, augusti 2010, är det dags igen – Moderaterna i Sollentuna försöker kringgå ett länsstyrelsebeslut i ett bygglovsärende. Ett friskolebolag har bråttom – deras tillstånd att starta gäller bara om skolan startar nu i höst. De har hittat en kulturfastighet – Rådan i Silverdal. Deg är Skanska som där vill hyra ut byggnaden. Det finns dock starka protester bland de boende. Den ökade trafiken är en av anledningarna. Det finns dessutom en detaljplan som lovar att transporter inte ska ledas in i området.

För tydlighetens skull: Detta är en friskola som hyr lokal av en privat ägare, Skanska, på Skanskas mark. Kommunen har inte ett dugg med driften av skolan att göra.

Trafikkaos på Rådanvägen, exakt det som detaljplanen var satt att undvika

Beslutet är överklagat och länsrätten har tagit beslut om inhibition, det vill säga att ombyggnad inte kan göras innan överklagandet avgjorts. Då kallar moderaterna till ett nytt möte med miljö- och byggnadsnämnden för att besluta om ett nytt bygglov.

Kommunens jurister kopplas in, allt i syfte att ”skolan ska komma igång”. Man kan fråga vilka intressen som moderaterna har av att denna affär går i lås?

Brådskan beror inte på Sollentuna kommuns behov av skolor. Alla barn i kommunen var redan placerade vid sommarlovets början. Sven Hovmöller, 2:e vice ordförande (S) i barn- och ungomsnämnden undrar: ”Gäller Jan Björklunds militära takter om att man ska ta konsekvenserna av sitt eget handlande bara skolbarn och inte vuxna företagare?”

Anna Vikström, 2:e vice ordförande (S) i Barn och Ungdomsnämnden, har tidigare skrivit om detta i flera inlägg. Om lokalen, transporterna och säkerheten. Du hittar inläggen Här och Här samt här

Bo Wanngård rapporterar kritiskt om Sollentuna och han skriver om Stallet och Norrviken här

Publicerad i Okategoriserade