Motion om regler för fyrverkerier i de lokala ordningsföreskrifterna

För många Sollentunabor och inte minst för deras hundar är fyrverkerier, smällarna och annan pyroteknik mycket störande. Vi får återkommande rapporter från Sollentunabor som berättar om att raketer och smällare skrämmer deras hundar och att de får anpassa sin vardag för att skydda hundarna från ljudet av smällar. Det finns naturligtvis också människor som är skotträdda eller av har lever med traumatiska minnen av smällar och därmed påverkas negativt av smällandet.

Förutom den säkerhetsrisk som fyrverkerier kan innebära för både dess användare och andra människor runtomkring, finns det även miljömässiga skäl att reglera bruket av fyrverkerier. Kemikalieinspektionen har funnit såväl livsfarligt hexaklorbensen som flera tungmetaller i fyrverkeripjäser som säljs i Sverige, det finns därför all anledning att eftersträva en reglering av hur fyrverkerier ska användas i vår kommun.

På Sollentuna kommuns webbplats står följande på den sida där en länk och finns till de lokala ordningsföreskrifterna:

Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter saknar regler om användning av fyrverkerier.”

Vi föreslår att användandet av fyrverkerier regleras i de lokala ordningsföreskrifterna.

 Med bakgrund i ovanstående föreslår jag därför att kommunfullmäktige beslutar

att                  det i Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter regleras när, var och hur fyrverkerier får

användas

Publicerad i Okategoriserade