När blev det förbjudet att skicka brev och uppvakta


För en tid sedan behandlade Kommunfullmäktige en motion om
att kommunen skulle ge Sveriges kommuner och
landsting samt riksdagens tillkänna att
kommunen önskar en moderniserad lagstiftning
för offentlighetsprincip och meddelarfrihet inom
de skattefinansierade verksamheterna.
Majoriteten avslog motionen och oppositionen
yrkade bifall till motionen.

Det märkvärdiga är majoritetens yrkande. Det
hänvisar till att frågan behandlats i riksdagen. Sedan
när får vi inte yttra oss om frågor för att de behandlats i
riksdagen.
Det blir ännu konstigare när de skriver att
lagstiftningen för närvarande inte medger det
motionärerna yrkar. Sedan när blev det olagligt att
skriva brev eller uppvakta regeringen? Det har den
här kommunen gjort många gånger förr.

Meddelarskyddet gäller,
men inte förbundet att eftersöka källor. Kommunen har
idag en stor andel av sin verksamhet utlagd på
entreprenad som då inte omfattas. Jag vet att det finns
många anställda i de verksamheterna som inte vågar
påtala brister på sin arbetsplats.

Publicerad i Okategoriserade