Nästa svenska VM-stjärna kan komma från Sollentuna – (S) satsar på fotbollen

I dag börjar fotbolls-VM i Brasilien denna gång utan svenskt deltagande. Vi Socialdemokrater i Sollentuna vill ändra på det. Därför gör vi en kraftfull satsning på att förbättra möjligheterna för  fotbollen i Sollentuna. Sollentuna Fotbollsklubb är en av Sveriges största fotbollsföreningar med över 3500 medlemmar, varav cirka 2900 är spelare och 600 ledare. Därtill ska läggas Rotebro IS och flera mindre fotbollsklubbar som är verksamma i kommunen.

Fifa-World-Cup-2014

Vår satsning på fotbollen i Sollentuna är en framtidsfråga. Vi har via samtal med fotbollsaktiva i kommunen fått svar på vad som behöver göras och utifrån detta har vi formulerat den här framtidsplanen

 

Fotbollen är den idrott som sysselsätter flest flickor och pojkar i Sollentuna. Det är viktigt att de ges goda förutsättningar att utöva sin sport.


Sollentuna FC

Vår framtidsplan för fotbollen i Sollentuna:

 

 

1)    Förbättra möjligheterna till vinterträning genom att ytterligare ett fotbollstält, utöver det som är på gång på Norrvikens IP, anläggs. Vi föreslår att det andra fotbollstältet placeras antingen på Edsbergs sportfält eller på Helenelunds IP

 

2)    Bättre träningsmöjligheter i fler delar av kommunen genom att anlägg två nya konstgräsplaner dels vid Töjnaskolan och dels i Silverdal

 

3)    Utöka användandet av konstgräsplanen på Sollentunavallen genom att utreda en annan lösning som ger mer speltid och mindre anläggningsarbete för föreningen när planen ska ställas om mellan bandyspel och fotbollsspel

 

4)    Garantera föreningslivet ett långsiktigt ökat kommunalt stöd i form av aktivitetsstöd och moderna anläggningar

Publicerad i Okategoriserade